Eerst dient u het document “verklaring burgerlijke aansprakelijkheid” door uw ouder(s) en/of voogd te laten invullen en te laten ondertekenen. U hebt dus toestemming nodig van uw ouder(s) en/of voogd om lid te kunnen worden van Airsoft Alliantie België.

Verklaring burgerlijke aansprakelijkheid

Daarnaast dien je ook het aansluitingsformulier in te vullen.

Aansluitingsformulier

Mogen wij u vragen om beide documenten duidelijk leesbaar in te vullen en ons via mail of post over te maken. Daarvoor maakt u gebruik van onderstaande gegevens.

 • E-mail
  leden@belgianairsoft.be
 • Post
  Airsoft Alliantie België vzw
  Postbus 83
  8400 Oostende

U kan het lidgeld, 30 euro per kalenderjaar, overschrijven op ons rekeningnummer:

 • 979-5488399-47 (Argenta spaarbank)
 • IBAN: BE22 979548839947
 • BIC: ARSPBE22

Gelieve bij de overschrijving duidelijk uw naam en geboortedatum te vermelden.

Algemene voorwaarden

Om lid te kunnen worden van AAB moet je in de eerste plaats minstens 14 jaar zijn. Daarnaast mag je airsoft niet gebruiken in combinatie met politieke, religieuze of andere levensbeschouwelijke overtuigingen. Airsoft is immers een neutrale sport.

Bij het ondertekenen van je aanvraag tot lidmaatschap verklaar je uitdrukkelijk akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement. Bij het niet-naleven van de voorschriften zal het lidmaatschap onverwijld nietig verklaard worden. Lidmaatschap kan steeds geweigerd worden mits een gegronde reden wordt medegedeeld aan de aanvrager. Bij weigering tot lidmaatschap bij FROS zal de aanvraag ook bij AAB een negatief gevolg krijgen. Alle benodigde documenten kan je vinden in desbetreffende rubriek.

Bijkomende voorwaarden om als minderjarige AAB lid te kunnen zijn

 1. De Verklaring burgerlijke aansprakelijkheid door de ouder(s) en/of voogd laten invullen
 2. Verplicht oog en tandenbescherming dragen op elk airsoftevenement.
 3. Verplicht aangesloten zijn aan een team waarbij er per minderjarige minstens één meerderjarigen (van hetzelfde team) aanwezig moet zijn tijdens een airsoftevenement.