Inleiding

Om aangesloten airsoftspelers de mogelijkheid te geven hun lidmaatschap te kunnen bewijzen, ten einde hun voordeel te kunnen opeisen bij derden, zoals organisatoren, werd beslist om lidkaarten te drukken.

Daar lidkaarten drukken tijd kost, heeft AAB een systeem bedacht om, ondanks het tijdelijke gemis van de lidkaart, toch de leden te voorzien van een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs is het zogenaamde betalingsbewijs.

Betalingsbewijs

Gegevens

Volgende gegevens worden op het betalingsbewijs weergegeven om het lid de mogelijkheid te geven het lidmaatschap te bewijzen:

  • Naam en voornaam lid.
  • Geldigheidsdatum

Bewijskracht

Aan alle partijen wordt uitdrukkelijk gevraagd het betalingsbewijs te aanvaarden als bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs wordt enkel vertrekt aan het lid indien alle formaliteiten tot lidmaatschap zijn vervuld en een positief advies werd gegeven door de bestuursleden.

Leden die enkel een betalingsbewijs kunnen voorleggen hebben in principe nog geen volwaardig statuut, doch bezitten dezelfde rechten en plichten als volwaardige rechten. Het betalingsbewijs is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden.

Misbruik door het lid kan leiden tot ontneming van het lidmaatschap.

Lidkaart

Gegevens

Volgende gegevens worden op de lidkaart weergegeven om het lid de mogelijkheid te geven het lidmaatschap te bewijzen:

  • Uniek lidnummer lid.
  • Naam en voornaam lid.

Bewijskracht

Aan alle partijen wordt uitdrukkelijk gevraagd de lidkaart te aanvaarden als bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs wordt enkel vertrekt aan het lid indien alle formaliteiten tot lidmaatschap zijn vervuld en een positief advies werd gegeven door de bestuursleden en FROS.
De lidkaart is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden. Misbruik door het lid kan leiden tot ontneming van het lidmaatschap.

Verlies van de lidkaart

Leden die hun lidkaart door omstandigheden kwijt zijn, dienen dit onmiddellijk (schriftelijk of per e-mail) te melden aan Airsoft Alliantie België vzw. Een kopij van de lidkaart is beschikbaar voor een bijdrage van €5,00- per lidkaart.