Een team, club of ploeg zijn een (klein) aantal bevriende personen (groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel.

Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Het woord “team” wordt ook wel gebruikt als afkorting voor: Together Everyone Achieves More (Samen bereikt iedereen meer).

Elke club moet niet als een rechtspersoon (vereniging zonder winstoogerk, handelsvennootschap of andere) opgericht worden.