Komt jouw zelfstandige activiteit in het gedrang door de Corona-epidemie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de Corona hinderpremie of de Corona compensatiepremie van de Vlaamse Overheid.

Lees de beschikbare informatie goed door en doe je aanvraag. Op dit moment is enkel de aanvraag voor de hinderpremie mogelijk. De module voor de aanvraag van de compensatiepremie is in aanbouw.

Op deze pagina vind je ook een overzicht van de meeste financiële maatregelen die er op dit moment zijn voor zelfstandigen.