AAB Januari 2023 Update

Beste speler,

Vooreerst wenst het voltallige AAB-team jullie het beste voor het nieuwe jaar. We bedanken jullie voor het voorbije jaar en kijken vol goede moed en verwachtingen naar 2023.

Door de algemene drukte in december is er geen update verschenen. Het nieuws van december is opgenomen in de update van januari, zo hoeven jullie niets te missen.

• Lopende projecten

De meeste van onze projecten blijven gewoon doorlopen. Zelfs na het nemen van beslissingen zullen op gepaste tijdstippen evaluaties volgen en zullen er -indien nodig- aanpassingen gemaakt worden aan de regels of structuur.

– Contacten Winkels

Tijdens de laatste weken van 2022 gingen we van start met het opzetten van een communicatiekanaal naar de airsoftwinkels. Zo kregen de winkels een plaatsje op onze AAB Discord server om een vlotte communicatie te garanderen.

– Koepel voor Organisaties

In de voorbije maand konden we geen nieuwe vergadering met de organisaties inplannen, maar dat wil niet zeggen dat we geen vooruitgang geboekt hebben. Samen werkten we verder op onze Discord server aan het huishoudelijk reglement.

Zo werden de jouleregels vastgelegd en de manier van testen beschreven. De laatste details zijn toegevoegd aan ons huishoudelijk reglement.

Daar stopt het uiteraard niet, want samen met de verschillende organisaties overleggen we verder om airsoft op een veilige en correcte manier te laten verlopen. Gedurende het komende jaar zetten we onze samenwerking verder.

De laatste versie van het huishoudelijk reglement kun je vinden op onze website, https://www.belgianairsoft.be/

– Pinocchio VZW-event

De details voor het Pinocchio VZW-event zijn rond. Ons event valt samen met de airsoftbeurs van Airborne events en kan je een aantal randactiviteiten terugvinden voor jou en het hele gezin.

Je kan inschrijven voor het event zelf, voor de markt of kan je ook een patch kopen om het event en Pinocchio VZW te steunen.

Inschrijven kan via volgende links:

Event: https://www.airborne-events.be/…/29-maart-2023…/

Patch: https://www.airborne-events.be/p/patchverkoop-pinocchio/

Markt: https://www.airborne-events.be/…/airsoft-market…/

Meer info over Pinocchio VZW kan je vinden op hun website, https://vzw-pinocchio-asbl.be/

– Aanwezigheid op de velden

De eindejaarsvoorbereidingen zorgden ervoor dat we in december wat minder op events te vinden waren. Op The Chambers heb je wel de kans gehad om onze medewerkers te spotten. Op 27 januari kan je ons vinden op ThroneBreaker 3, georganiseerd door Tactipatch.

Je kan ons herkennen aan onze witte AAB-patch en aarzel zeker niet om ons aan te spreken tijdens de pauzes.

– Ledenadministratie

De eerste inschrijvingen op het nieuwe systeem zijn er en het systeem doet het goed. Nieuwe dingen zijn altijd spannend om te lanceren. Het systeem heeft de eerste test goed doorstaan en is het helemaal klaar om jullie te ontvangen voor het nieuwe jaar.

We vragen jullie om nog even geduld te oefenen om je attest voor het ziekenfonds te verkrijgen via het platform, dit brengen we zo snel mogelijk in orde.

Benieuwd hoe het werkt? Klik even door op de onderstaande link en daar kan je de link naar het systeem en een kleine handleiding vinden. https://www.belgianairsoft.be/…/nieuwe-tool-voor…/

Naast het nieuwe systeem werken we achter de schermen verder aan een ledenportaal op onze website. Op jullie vraag zal je daar een bewijs van aansluiting kunnen downloaden. Zo’n document is handig bij het spelen in het buitenland of verplaatsingen in het binnenland.

• Afgewerkte projecten/deelprojecten en beslissingen

Sommige projecten zijn van korte duur en kunnen niet ondergebracht worden in de lopende projecten. Deze kortere projecten of eenmalige beslissingen kan je in deze rubriek vinden.

– Joule-testen

Via ons huishoudelijk reglement vind je de volledige regels en informatie, dit is een samenvatting van de jouleregels zelf.

De aangeraden klassen voor open events zijn:

1.2 joule voor elk airsoftwapen met uitzondering van DMR en Sniper. Hierbij geldt een no-shooting-zone van 1 meter. Hierbij is de meetfout van de joule tester inbegrepen, en mag de opgegeven waarde niet worden overschreden.

1.7 joule voor elk airsoftwapen in de ‘DMR’-klasse. Hierbij geldt een no-shooting-zone van 20 meter. Hierbij is de meetfout van de joule tester inbegrepen, en mag de opgegeven waarde niet worden overschreden. Een airsoft wapen in de DMR-klasse moet aan volgende criteria voldoen:

– Enkelschots, vast

– Lang airsoftwapen, lengte min. 80cm

Gemeten vanaf de monding van de loop tot achterkant kolf

Kolf schietklaar (dwz: je kan het wapen schouderen; kolf niet ingeklapt)

Op kleinste stand (in geval van een kolf met meerdere standen)

Afneembare geluidsdempers waarin de loop niet doorloopt niet meegerekend

– Richtmiddel mét vergroting

– Tweepikkel gemonteerd op het wapen

– Enkel real, low en midcap magazijnen

– Geen snelvuur; dwz: slechts één projectiel per keer in de lucht

2.3 joule voor elk airsoftwapen waarvan de herlading van de BB manueel dient te gebeuren dan met name de sniperachtige airsoftwapens. Hierbij geldt een no-shooting-zone van 20 meter. Hierbij is de meetfout van de joule tester inbegrepen, en mag de opgegeven waarde niet worden overschreden.

Een airsoftwapen dat niet onder één van deze 3 categorieën valt, dient aan de organisator voorgelegd te worden. Er zal dan door de organisator bepaald worden wat de maximum joulewaarde mag zijn en hoe groot de no-shooting-zone zal zijn.

Met sportieve groet,

Airsoft Alliantie België VZW

Categorieën: Algemeen