Beste speler,

AAB is er is zich van bewust dat we jullie de afgelopen maanden niet veel nieuws gemeld hebben. Veel projecten waar we op dit moment aan werken, zijn van lange duur. Omdat we tot nu toe enkel de resultaten deelden, zorgde dit voor lange stiltes.

Daarom willen we vanaf nu jullie op de hoogte houden via maandelijkse updates. Met deze eerste update geven we wat meer achtergrond over de lopende projecten waar we in 2022 mee bezig zijn.

Lopende projecten

De meeste van deze projecten blijven ook gewoon doorlopen. Zelfs na het nemen van beslissingen zullen op gepaste tijdstippen evaluaties volgen en zullen er -indien nodig- aanpassingen gemaakt worden in de regels of structuur. 

Contacten Winkels

Sinds het begin van 2022 zijn we begonnen met het verbeteren van het contact naar de winkels toe. Door het uitvallen van één van onze medewerkers, hebben we hier geen verdere updates over. Van zodra onze medewerker terug actief is, nemen we dit terug op. Winkels met vragen kunnen ondertussen wel gewoon bij ons terecht. 

Koepel voor Organisaties

Sinds de start van Corona in 2020 is de koepel voor organisaties gegroeid. Meerdere organisaties zagen het voordeel van gezamenlijke communicatie om zo duidelijkheid te creëren bij de speler. Deze trend werd na Corona verder gezet en er werd gewerkt aan het vernieuwd huishoudelijk reglement. 

Tijdens de laatste organisatie-vergadering (13/09/2022) werden de laatste zaken goedgekeurd. Met het goedkeuren van dit huishoudelijk reglement krijgen we een eenduidige veiligheidsregelgeving bij aangesloten organisaties. Na hun akkoord zullen we ook de lijst met aangesloten organisaties delen via onze website, Facebook-pagina en natuurlijk via onze maandelijkse update. 

Pinocchio VZW event

In 2023 organiseert AAB terug een event voor het goede doel. Na het succesvolle event in 2019 gaan we terug in zee met Pinocchio VZW. Meer informatie over het event zal snel volgen maar we kunnen je wel al de datum en het terrein meegeven: Het event zal doorgaan op 29/04/2023 op terrein Blackwood (Hanuit). Voor meer informatie over Pinocchio VZW, neem zeker eens een kijkje op hun website: https://vzw-pinocchio-asbl.be/new/ .

Aanwezigheid op de velden

Zichtbaarheid tijdens events is iets waar we als organisatie in tekort schoten. We beseffen dit en hebben hier een oplossing voor bedacht. Soms waren er AAB-medewerkers aanwezig op events, maar deze aanwezigheid was niet zichtbaar. Vanaf heden kun je via onze Facebook-pagina zien waar en wanneer wij aanwezig zijn. Via de berichten ‘AAB speelt mee’ kun je ons volgen. Op het terrein zelf kan je ons herkennen door de AAB patch die ze dragen. De herkenbaarheid zal in de komende maanden nog worden verhoogd. Dit is mogelijk door de samenwerking met de verschillende organisaties. Aarzel zeker niet om ons aan te spreken met je vragen.

Je kon onze medewerkers al tegenkomen komen op Fort Barchon (Airsoften.be), The Shelter (A4A), Het Bubbelkot (Airsoft Oostende), Fort Knox (Crimi), The Chambers (Crimi) en BlackWood (Airborne Events & Viking Ops).

Let wel: onze medewerkers spelen die dag ook gewoon mee. Ze zullen dus niet altijd aanwezig zijn in de safezone, maar wel bij jullie op het veld, als speler. 

Ledenadministratie

Het runnen van een VZW vraagt veel bijhorende administratie. Deze administratie kost tijd en geld. De voorbije maanden zijn we op zoek gegaan om dit aan te pakken. Door het automatiseren en verbeteren van de ledenadministratie zal meer tijd vrijkomen om te spenderen aan het optimaliseren van andere zaken voor airsoft in België. 

We zijn nog volop bezig met het testen van dit nieuwe systeem, maar het ziet er naar uit dat we een goede oplossing gevonden hebben. Je mag hier zeker meer nieuws over verwachten in de volgende update. 

FPS/Joule testen

Sinds de start van de koepel voor organisaties zijn FPS en Joule een belangrijk thema geweest op de vergaderingen. Aan het einde van 2021 begonnen we met testen op Joule bij verschillende organisaties. We pakken niet enkel de meeteenheid (FPS of Joule) aan, maar we werkten ook een nieuwe manier van testen uit. Uit deze testen is belangrijke informatie gekomen en we hebben samen met de organisaties een consensus bereikt. De resultaten worden opgenomen in ons vernieuwd huishoudelijk reglement.

Door de testen en de samenwerking met de organisaties, krijgen wij en de organisaties veel informatie binnen van spelers. We vinden het dan ook belangrijk dat jij -de speler- contact opneemt bij vragen of opmerkingen. 

Afgewerkte projecten/deelprojecten en beslissingen

Sommige projecten zijn van korte duur en kunnen niet ondergebracht worden in de lopende projecten. Deze kortere projecten of eenmalige beslissingen kan je in deze rubriek vinden.

Communicatie naar leden en niet-leden

Via het contactformulier, Facebook-pagina of email krijgen we vragen over verschillende airsoft gerelateerde topics binnen. Vanaf heden worden enkel vragen betreffende het lidmaatschap of algemene vragen over AAB beantwoord voor niet-leden. Alle andere vragen vereisen lidmaatschap. Let er dus op dat je bij vragen je lidnummer correct invult.

Eén van de voordelen van het AAB-lidmaatschap is dat je bij ons terecht kan met vragen over airsoft. Met de kennis van AAB en partners kunnen deze vragen op een correcte en volledige manier beantwoord worden. 

Met sportieve groet,
Airsoft Alliantie België VZW