Zie lid worden.

Elke club of team dat is aangesloten of wenst aan te sluiten bij AAB moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het huishoudelijk reglement en de statuten van AAB gelezen te hebben, goedgekeurd te hebben en na te zullen leven.

 • Het naleven van de geldende wetgeving.
 • AAB onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er zich veranderingen plaatsvinden inzake de persoonlijke gegevens van haar leden of de club.
 • De club is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling m.b.t. de leden van de club. Een contactpersoon van de club hebben, is een vereiste.
 • Akkoord te zijn dat het lidmaatschap elk kalenderjaar automatisch verlengd word, bij betaling van de jaarlijkse bijdrage.
 • De club beschikt over een huishoudelijk reglement of een soortgelijk intern reglement.
 • De club die aangesloten is heeft het Nederlands, Frans of het Engels als hun voertaal.

Elk lid van de club of het team dat is aangeloten bij AAB moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aan te willen sluiten tot Airsoft Alliantie België vzw.
 • Met geen enkele politieke, religieuze of bijzonder levensbeschouwelijke doeleinden deel te nemen aan evenementen en zich ervan te onthouden om welke tekens dan ook, die een politieke, religieuze of bijzonder levensbeschouwelijke voorkeur laten blijken, te dragen.
 • Het huishoudelijk reglement en de statuten van AAB gelezen te hebben, goedgekeurd te hebben en na te zullen leven.
 • AAB via de club onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er zich veranderingen plaats vinden inzake de persoonlijke gegevens.
 • Akkoord te zijn dat het lidmaatschap elk kalenderjaar automatisch verlengd wordt, bij betaling van de jaarlijkse bijdrage.
 • Het dragen van een veiligheidsbril tijdens de airsoftevenementen.
 • Het naleven van de geldende wetgeving.
 • Nooit alcohol of verdovende middelen te nuttigen tijdens een airsoftevenement.
 • Het milieu te respecteren.
 • Het respecteren van de medespelers en de eigendommen.
 • Geen geweld te gebruiken.
 • Zich te onthouden van het gebruik van glazen, explosieven, metal-coated en metalen bb’s.
 • Het gebruiken van biologisch afbreekbare bb’s op buitenluchtterreinen of waar opgelegd door de desbetreffende organisator.
 • Het huishoudelijk reglement van de desbetreffende organisator na te leven.
 • De overige gedragsregels zoals opgesomd in titel V, spel- en gedragsregels, na te leven.