2005
De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) “Airsoft Alliantie België” werd opgericht op 19 augustus 2005. De statuten van de vzw werden op 09 december 2005 voor een eerste keer neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven en werden destijds bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 19 september 2005.

Op initiatief van de “Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters”, of in het kort NUWJS werden vanaf 2005 een drietal informatie vergaderingen georganiseerd met alle clubs die ons op dat moment bekend waren. Het is vanaf de start van dit initiatief altijd de bedoeling om te proberen alle clubs die actief zijn op het Belgisch grondgebied, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, te groeperen. De doelstellingen en werking van de federatie werden tijdens deze vergadering overeengekomen.Gedurende de eerste werkjaren werden de doelstellingen uitgebreid tot het niveau van organisatoren en verdelers.

2008
Airsoft Alliantie België heeft zich in maart 2008 aangesloten (als vertegenwoordigend lid) bij de Wapenunie. Wapenunie verdedigt de belangen van de civiele wapensector. De vereniging is onafhankelijk. Ze is niet verbonden aan producenten van militair materieel, fabrikanten of groothandels.
Website wapenunie

2008
Sinds 30 mei 2008 is Airsoft Alliantie België aangesloten bij FROS, de Vlaamse amateursportfederatie, om een nog betere dienstverlening aan haar leden te bieden. Hierdoor wordt airsoft aanzien als een erkende amateursport. Hierbij zijn dan ook de doelstellingen volledig uitgebreid tot het niveau van de spelers.
Website FROS

2009
Op Europees vlak heeft Airsoft Alliantie België in 2009 haar deuren geopend. AAB is toegetreden bij European Airsoft Association, of kortweg EAA. EAA heeft dezelfde doelstellingen als AAB, maar dan weliswaar op Europees niveau. België is momenteel het secretariaat van de European Airsoft Association.
Website EAA

Vandaag de dag hebben wij nog steeds dezelfde doelstellingen voor ogen:

  • Het verdedigen behartigen van de belangen van de airsoftsport in België.
  • Het informeren van de leden en airsoftcommunity.
  • Ondersteunen van de leden.
  • Bijdragen tot een positief imago van airsoft in België.