Airsoft Alliantie België vzw organiseert voor iedereen de airsoft in België. Dat klinkt eenvoudig, maar toch komt daar heel wat bij kijken, want een airsoftevenement is zoveel meer dan enkele airsofters bij elkaar op een terrein.

AAB verdedigt actief de belangen van elke airsofter en informeert haar leden en clubs via de website of de sociale media en streven wij naar een maximale kwaliteit bij het Airsoften.

AAB streeft naar een maximale toegevoegde waarde voor de leden. Elke euro lidgeld wordt maximaal besteed aan het ontwikkelen van de airsoftsport. Administratie wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de leden alle tijd vrijhouden voor het belangrijkste: het airsoften zelf.

Behalve airsoft biedt AAB ook de discipline IAPS (parcoursschieten) aan en proberen wij deze discipline te laten uitgroeien tot een bloeiende competitie.

Legaliteit is het hoofddoel van AAB en dus vragen we onze leden om akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement van AAB is eveneens te downloaden op onze website of kan op aanvraag opgestuurd worden.

Het huishoudelijk reglement is door AAB in samenspraak met de organisatoren samengesteld, waarin staat vastgelegd hoe een evenement veilig en vol fun kan georganiseerd worden. Wanneer je dus bij zo’n organisator gaat spelen weet je dus zeker dat er aan uw veiligheid en die van buitenstaanders werd gedacht.

Een sport is niets zonder zijn scheidsrechters. Bij airsoft worden deze marshall’s genoemd. Zij staan borg voor het veilig verloop en zullen optreden in geval van het niet naleven van de spelregels, wat helaas nefast is voor onze sport.