Airsoft Alliantie België vzw werkt niet langer met de traditionele diensten, maar met departementen en ondersteunde diensten.

Administratief en sporttechnisch departement
Dit departement is het sportieve hart van Airsoft Alliantie België vzw en ondersteunt het bestuur, de leden en de verschillende departementen van onze federatie. Momenteel bestaat deze uit 7 medewerkers en zijn deze belast met de dagelijkse werkzaamheden van onze federatie. Het administratief en sporttechnisch departement beschikt over 2 commissies:

 • Provinciale commissie
  Airsoft Alliantie België vzw heeft in elke provincie minstens één provinciale coördinator. Zij hebben zowel administratieve als sportieve en disciplinaire taken.
 • Technische commissie
  De technische commissie moet het mogelijk maken om over verschillende werkgebieden heen een kwalitatieve werking neer te zetten.

Het laatste deel van dit departement is een subdepartment, IAPS (parcoursschieten).

Financieel departement
Het financiële departement moet ervoor zorgen dat Airsoft Alliantie België vzw de juiste middelen heeft om haar visie door te voeren, en vooral dat die middelen verstandig besteed worden.

Binnen dit departement zijn er twee grote delen: boekhouding en verzekering. Deze laatste dienst behandelt jaarlijks ongeveer 500 dossiers. De verzekeringsmaatschappij “Ethias” en FROS de amateursportfederatie zijn vanaf 2008 een partner geworden van onze federatie met de bedoeling de aangesloten slachtoffers van airsoftongevallen te helpen. De boekhouding beheert alle financiële middelen van de federatie.

Departement Public Relations
Een eerste deel van dit departement omvat de communicatie. Binnen de communicatie onderscheiden we twee soorten: interne en externe. Deze laatste omvat de persverantwoordelijken van Airsoft Alliantie België vzw en het team van deze website. De interne communicatiedienst moet enerzijds zorgen dat onze medewerkers meer betrokken zijn door onder meer een forum. Anderzijds moet deze dienst de service aan de airsofters, de airsoftclubs, de organisatoren van airsoftevenementen en de verdelers van airsoftmateriaal vlot laten verlopen.

Daarnaast is er de organisatie van evenementen waar wij aanwezig zijn. Van hieruit moeten de andere departementen ondersteund worden om op evenementen op een moderne en aantrekkelijke wijze naar voren te komen en de airsoftsport te promoten.

Departement arbitrage en Veiligheid
Dit departement waakt over de legaliteit en de veiligheid binnen de airsoftgemeenschap en beschikt over een klachtendienst. In de eerste plaats is het een meldpunt. Je kunt er terecht met alle airsoft gerelateerde meldingen. Nadat je melding geregistreerd werd, wordt deze onmiddellijk in behandeling genomen of doorgestuurd naar het juiste departement. Het departement arbitrage en veiligheid beschikt over 3 commissies:

 • Commissie Legaliteit en Veiligheid
  De commissie Legaliteit en Veiligheid onderzoekt problemen, onregelmatigheden en nalatigheden op het vlak van legaliteit en veiligheid, zowel bij de airsoftspelers, de airsoftclubs, de organisatoren van airsoftevenementen als bij Airsoft Alliantie België vzw zelf. Ze adviseert ook over de wettelijke reglementering van de veiligheid bij airsoftevenementen.
 • Arbitragecommissie
  De arbitragecommissie voor de airsoftsport behandelt geschillen in verband met airsofters, organisatoren van airsoftevenementen en verdelers van airsoftmateriaal.
 • Licentiecommissie
  De licentiecommissie beslist over de toekenning van een licenties om zich als organisator van airsoftevenementen aan te kunnen sluiten bij AAB. Daarnaast ziet ze toe op de naleving van de voorwaarden die opgelegd werden bij de toekenning van de licentie.