Een ongeval is snel gebeurd, dus laten we het niet uitsluiten dat ook bij airsoftevenementen ongevallen kunnen gebeuren van welke aard dan ook. De leden van AAB zijn verzekerd van zodra het aansluitingsformulier en de betaling in ons bezit zijn. Personen waarvan wij geen gegevens in ons bezit hebben op datum van een ongeval kunnen niet als verzekerd beschouwd worden. De niet-leden kunnen zich tijdens airsoftevenementen verzekeren via onze ééndagsverzekering.

Wat te doen bij een ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rij:

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. U dient het ongeval te melden bij de verantwoordelijke van het airsoftevenement (organisatie).
  2. Airsoft Alliantie België vzw voorziet een ongevalsaangifteformulier.
   (U kan deze formulieren hier terug vinden)
  3. Je vult het ongevalsaangifteformulier in of je laat deze invullen door de verantwoordelijke van het airsoftevenement.
  4. Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de dokter.
  5. Stuur de ingevulde ongevalsaangifte en geneeskundig getuigschrift binnen de 8 dagen bij voorkeur per mail naar info@belgianairsoft.be.
  6. AAB en Ethias controleren de aansluiting van het slachtoffer, de betaling van het lidgeld en geeft het dossier door aan zijn verzekeraar ‘Ethias’. De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met Ethias. 
  7. Eens Ethias de volledige aangifte heeft ontvangen zendt zij binnen de 14 dagen per mail een ontvangstmelding met dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer. 
  8. Alle originele onkostennota’s kan je daarna met vermelding van je dossiernummer overmaken aan Ethias zodat – als het dossier volledig is – tot vergoeding kan overgaan.
  9. Mogen wij tenslotte vragen om ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Ethias om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van een ongevalvrij sportjaar!
Voor specifieke vragen en informatie kan je terecht bij het secretariaat van AAB vzw.