Tijdens de oprichting van Airsoft Alliantie België vzw werden door de stichtende leden minimumregels opgelegd aan de kandidaat leden zodat airsoft in alle veiligheid en respect kan beoefend worden. Deze regels waren opgenomen in het charter lidmaatschap airsoftspeler.

In samenspraak met de airsoftorganisatoren zijn er in het verleden eveneens bepaalde regels opgesteld voor de organisatoren, die beter gekend waren als zijnde het charter lidmaatschap airsoft-organisator.

De speler en organisator verklaarden zich er jaarlijks toe, zich aan de opgestelde regels te houden en na te leven.

Om niet elk kalenderjaar opnieuw dezelfde disclaimers te moeten invullen, hebben wij de vooropgestelde regels in een huishoudelijk reglement gegoten. Hierbij dient elke speler, club, organisator of verdeler dat wenst lid te worden van AAB enkel een aansluitingsformulier in te vullen waarbij men akkoord gaat met het huishoudelijk reglement van Airsoft Alliantie België.

Het huishoudelijk reglement van AAB:

  1. Administratieve bepalingen
  2. De Spelers
  3. De clubs
  4. De organisatoren
  5. De spel- en gedragsregels

Het volledige document staat hier te lezen (de stukken die in het geel aangeduid zijn, worden momenteel herbekeken).