Beste speler,

Het was een bewogen maand, maar ook een maand waar we grote stappen voorwaarts gezet hebben. We bedanken dan ook iedereen voor de feedback die we tijdens de voorbije maand gekregen hebben. 

Lopende Projecten

De meeste van onze projecten blijven gewoon doorlopen. Zelfs na het nemen van beslissingen zullen op gepaste tijdstippen evaluaties volgen en zullen er -indien nodig- aanpassingen gemaakt worden aan de regels of structuur. 

  • Contacten Winkels

Meer winkels vinden hun weg naar onze Discord-server en we starten met de communicatie die nodig is om een uniforme regel te hanteren in België. Deze maand vergaderden we tweemaal en de wederkerende vergaderingen versterken de communicatie tussen winkels en AAB.  

  • Koepel voor Organisaties

Voorbije maand was een bewogen maand met het FPS/joule verhaal. Dankzij jullie feedback is er op onze website een FAQ te vinden voor prangende vragen over de aanpassing naar joule. (https://www.belgianairsoft.be/algemeen/joule-faq/)

In de rubriek ‘organisaties’ op onze website, vind je de organisaties terug die akkoord zijn met ons huidige huishoudelijk reglement. We zijn in gesprek met andere organisaties om zoveel mogelijk eendracht en uniformiteit tussen alle organisaties te creëren. Zodra een nieuwe organisatie zich bij ons aansluit, kan je die terugvinden op onze website.  (https://www.belgianairsoft.be/aab-organisaties/

Iedere maand komt de groep organisaties samen om het verder verloop van deze samenwerking te bespreken. In deze vergaderingen worden allerhande punten aangekaart om airsoft in België veilig en legaal te houden. 

  • Pinocchio VZW-event

We hebben de eerste inschrijvingen voor ons event ontvangen en we kijken er naar uit om jullie talrijk te mogen ontvangen op het event, maar ook op de airsoftmarkt. Daar zijn wij -uiteraard- ook aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. 

Je kan inschrijven voor het event zelf, de markt of kan je ook een patch kopen om het event en Pinocchio VZW te steunen. 

Inschrijven kan via volgende links:

Meer info over Pinocchio VZW kan je vinden op hun website: https://vzw-pinocchio-asbl.be/

  • Aanwezigheid op de velden

Tijdens februari kon je ons terugvinden op  College Dropout van Fully Loaded and in maart kan je ons terugvinden op OP Red Viper van Viking Ops.

Je kan ons herkennen aan onze witte AAB-patch en aarzel zeker niet om ons aan te spreken tijdens de pauzes. 

Naast airsoft events zijn we met het team aanwezig op de Militariabeurs in Sijsele. Airsoft is en blijft een deel van de wapensport. De beurs is dan ook voor ons een uitgelezen kans om vragen te beantwoorden van aanwezige airsofters of niet-airsofters. (https://www.facebook.com/airsoftwapenmitariabeursOostende

  • Ledenadministratie

Op vraag van verschillende teams zijn we gestart met een systeem waarbij teams zich, net als vroeger, als team kunnen inschrijven. Dit kan dan met een gezamenlijke betaling ipv de individuele betaling zoals we die voorlopig hebben. Let wel, iedere speler zal een individuele account nodig hebben op Ledenbeheer.

Ben je nog geen lid en je wil daar veranderingen in brengen, klik even door op de onderstaande link. Daar kan je de link naar het systeem en een kleine handleiding vinden: https://www.belgianairsoft.be/aab/nieuwe-tool-voor-ledenadministratie/ 

Naast het Ledenbeheer is er ook ons ledenportaal op de AAB website. Je krijgt toegang tot dit portaal van zodra je inschrijving in orde is. Je kan al inloggen, maar de inhoud moet nog verder worden aangevuld. Daar kan je binnenkort meer info vinden over kortingen, attesten en bewijs van inschrijving. 

Afgewerkte projecten/deelprojecten en beslissingen

Sommige projecten zijn van korte duur en kunnen niet ondergebracht worden in de lopende projecten. Deze kortere projecten of eenmalige beslissingen kan je in deze rubriek vinden.

  • Regel 2 – Richt nooit naar wat je niet wil raken.

Net zoals voorbije jaren zetten we een veiligheidsregel in de kijker. Dit jaar werken we terug verder met de Regel 2 – Richt nooit naar wat je niet wil raken. Klinkt behoorlijk eenvoudig, maar eigenlijk is het een van de moeilijkere regels om volledig correct te volgen, want hij geldt namelijk altijd. Wil je nog snel even je magazijn in je replica steken bij de briefing? Pas op! Voor je het weet heb je met je loop bij het naar boven brengen van je replica al drie of meer personen ‘aangewezen’ met je loop! Ga je even van ‘low ready’ naar ‘high ready’ in een gebouw? Voor je het weet heb je je teamgenoten voor je even kort met de loop ‘aangewezen’.

Zijn dit halszaken? Nee, niet echt, want we dragen ook allemaal bescherming, maar het is wel een goede gewoonte om aan te leren. De gewoonte die je zo aanleert, is dat je je bewust bent van waar je loop te allen tijde naar wijst.

Met sportieve groet,
Airsoft Alliantie België VZW

Categorieën: Algemeen