AAB Organisatie

AAB Organisaties zetten zich in voor een eenduidig, veilig en helder beleid. Onderlinge communicatie en overleg staan daarbij voorop.  De voorbije maanden kwamen organisaties en AAB maandelijks samen om heel wat zaken te bespreken en gelijk te trekken. De status hiervan kun je volgen in de update die we hier Lees meer…